For en sikkerheds skyld....

Solide døre, vinduer og karme, suppleret med et nyt låsesystem og en tyverialarm, er kraftigt medvirkende til at begrænse risikoen for indbrud.

Tyverialarmer

tyverialarmForsikringsselskaberne stiller store krav til sikring af virksomheder. FD-Alarmer er godkendt AIA-Installatør, det sikrer dig som kunde, at vore systemer er certificeret i henhold til de kravspecifikationer, som er udarbejdet af Sikkerhedsbranchen, Det Kriminalpræventive Råd samt Forsikring & Pension. 

FD-Alarmer arbejder med systemer indenfor:

  • AIA - automatisk indbrudsalarm
  • ADK – adgangskontrolanlæg
  • Integrerede AIA- og ADK-systemer
  • Dør- og porttelefonanlæg
  • Trådløse alarmsystemer
  • Trådløse styringer
  • Trygheds- og overfaldsalarmer
  • Tekniske alarmer
  • Tågesikring
  • GPS tracking